OPETTAJAT

OpinILOn matemaattisen aineiden opetuksesta vastaa laaja-alainen erityisopettaja Hanna Peltonen. Hanna on kemiantekniikan diplomi-insinööri ja kasvatustieteen maisteri, joka on pääaineenaan opiskellut erityispedagogiikkaa. Erityisopettajana Hanna osaa auttaa oppijoita löytämään omat vahvuutensa ja tehokkaat opiskelustrategiat erilaisiin oppimistilanteisiin. Hanna on toiminut päätoimisesti opetustehtävissä vuodesta 2006. Hän on opettanut matemaattisia aineita ammattiopiston lisäksi lukiossa sekä kymppiluokalla. Hannan vahvuudet opetustilanteissa ovat oppijalähtöisyys, kärsivällisyys, huumorintaju, erityispedagoginen osaaminen sekä kyky lähestyä opiskeltavaa asiaa eri näkökulmista.

OpinILOn kielten opettajana toimii Anu Ikäheimonen-Leikas. Anulla on taustaa kielten opetuksesta sekä perusopetuksessa että aikuispuolella jo viidentoista vuoden ajalta. Alun perin itsensä kääntäjäksi opiskellut filosofian maisteri tajusi kuitenkin opettamisen olevan lähempänä sydäntään ja suoritti ammatinvaihdoksen tueksi myös aineenopettajan pedagogiset opinnot. Anu osaa vääntää rautalankaa varsin monella eri tavalla ja vieläpä sangen uskottavasti. Käytännönläheinen ja oppijan tason huomioonottava opetus ovat Anun mielestä itsestäänselvyyksiä työssä, jossa vaikeatkin asiat voidaan oppia ilon kautta.